Kontakt


Obchodné meno:
Richard Hanák Hari
Sídlo:
Svätoplukova 1548
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel. č. majiteľ:
0905 269 866
IČO:
33 406 791
DIČ:
10 20 43 32 38
IČ DPH:
SK 10 20 43 32 38
OÚ živ. register č. 301-1828
E-mail:
Informácie a objednávky
na tel. č.: 038 / 760 74 44
Objednávky na spoločenské akcie
Bianka Hanáková0915 450 996
Hari